17700ന് മുകളിൽ നേട്ടത്തിൽ അടച്ച് നിഫ്റ്റി, ഐടി ഓഹരികൾ കത്തിക്കയറി- പോസ്റ്റ്മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

Home
market
nifty-closes-above-17700-it-energy-stocks-shine-post-market-analysis
undefined

ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം 

ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 17680 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് കയറി 200 പോയിന്റുകളുടെ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ചു. എന്നാൽ 11 മണിക്ക് ശേഷം സൂചികയിൽ ശക്തമായ വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടതായി കാണാം.

തുടർന്ന്
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 117 പോയിന്റുകൾ/0.67 ശതമാനം മുകളിലായി 17711 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു.

41418 എന്ന നിലയിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആദ്യം 250 പോയിന്റുകളുടെ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ചു. 41670ന് അടുത്തായി സപ്പോർട്ട് എടുത്ത സൂചിക പിന്നീട് കുത്തനെ താഴേക്ക് വീണു. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 410 പോയിന്റുകളാണ് താഴേക്ക് വീണത്.

തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 99 പോയിന്റുകൾ/ 0.24 ശതമാനം മുകളിലായി 41350
എന്ന നിലയിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 

NIFTY IT (+1.2%), NIFTY Auto (+0.9%) എന്നിവ ശക്തമായ നീക്കം നടത്തി. NIFTY Realty (-0.52%), NIFTY PSU Bank (-0.23%) എന്നിവ നഷ്ടത്തിൽ അടച്ചു.

ഏഷ്യൻ വിപണികൾ കയറിയിറങ്ങി അടച്ചു. യൂറോപ്യൻ വിപണികൾ ഇപ്പോൾ ലാഭത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

നിർണായക നീക്കങ്ങൾ

Adani Ent (+5.5%), Adani Green Energy (+5%), Adani Trans (+5) എന്നീ അദാനി ഓഹരികൾ ശക്തമായ നീക്കം നടത്തി.

അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ജാഗ്വാർ ലാൺഡ്റോവറിന്റെ പ്രതിവർഷ വിൽപ്പന 33 ശതമാനം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ

Tata Motors (+2.8%) ഓഹരി നേട്ടത്തിൽ അടച്ചു.

ഡീസൽ കയറ്റുമതിയുടെ വിൻഡ്‌ഫാൾ ടാക്‌സ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ ONGC’s (+2.5%) ഓഹരി നേട്ടത്തിൽ അടച്ചു.

Britannia (-2.09%) ഓഹരി നഷ്ടത്തിൽ അടച്ചു.

Hinduja Global Solutions (-10.18%) ഓഹരിയും കുത്തനെ താഴേക്ക് വീണു.

വിപണി മുന്നിലേക്ക് 

17800, 17,840,17,865, 17,925 എന്നിവിടെ നിഫ്റ്റിയിൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി കാണാം. താഴേക്ക് 17,660, 17,630, 17,490, 17,440 എന്നീ സപ്പോർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇപ്പോഴുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ ഒരു റാലിക്കുള്ള നീക്കമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. 17800-880 സോണിൽ സൂചികയ്ക്ക് ശക്തി നഷ്ടമാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.

നിഫ്റ്റി ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നോക്കി കാണാവുന്നതാണ്.

ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ 41,100, 41,700 എന്നീ ലെവലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് സൂചികയിൽ ശക്തമായ നീക്കം നൽകിയേക്കും.

നാളെ ഹോളി ആയതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണി അവധി ആയിരിക്കും.

ഏവരും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന്  പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Post your comment

No comments to display

  Full name
  WhatsApp number
  Email address
  * By registering, you are agreeing to receive WhatsApp and email communication
  Upcoming Workshop
  Join our live Q&A session to learn more
  about investing in
  high-risk, high-return trading portfolios
  Automated Trading | Beginner friendly
  Free registration | 30 minutes
  Saturday, December 9th, 2023
  5:30 AM - 6:00 AM

  Honeykomb by BHIVE,
  19th Main Road,
  HSR Sector 3,
  Karnataka - 560102

  linkedIntwitterinstagramyoutube
  Crafted by Traders 🔥© marketfeed 2023