നിർണായകമാകാൻ ആഴ്ചയിലെ ക്ലോസിംഗ് - പ്രീമാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 

Home
market
a-crucial-weekly-close-share-market-today
undefined

പ്രധാനതലക്കെട്ടുകൾ

Indus Towers: കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം സെപ്റ്റംബറിൽ 44 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 872 കോടി രൂപയായി.

SBI Cards and Payment Services: സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 52 ശതമാനം ഉയർന്ന് 526 കോടി രൂപയായി.

Tata Chemicals: സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം മൂന്ന് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച് 628 കോടി രൂപയായി.

Tamilnad Mercantile Bank: സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം  37 ശതമാനം ഉയർന്ന് 262 കോടി രൂപയായി.

ഇന്നത്തെ വിപണി സാധ്യത

ഇന്നലെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 17777 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി പിന്നീട് താഴേക്ക് നീങ്ങി. 3 മണിയോടെ സൂചിക അവിശ്വസനീയമായ നീക്കം കാഴ്ചവെച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 81 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 17737 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു.

41470 എന്ന നിലയിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് നീങ്ങി. അവസാന നിമിഷം സൂചികയിൽ ബൈയിംഗ് അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് സൂചിക കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 0.43 ശതമാനം മുകളിലായി 41299 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു.

നിഫ്റ്റി ഐടി 0.5 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു.

യുഎസ്
വിപണി കയറിയിറങ്ങി കാണപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്യൻ വിപണി നേരിയ ലാഭത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ഏഷ്യൻ വിപണികൾ
താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

യുഎസ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ,യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂച്ചേഴസ് എന്നിവയും നേരിയ ലാഭത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

SGX NIFTY 17850-ലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഒരു മ്യൂട്ട് ഓപ്പണിഗിനുള്ള സൂചന നൽകുന്നു.

17,710, 17,650, 17,620, 17,550 എന്നിവിടെ നിഫ്റ്റിക്ക് ശക്തമായ സപ്പോർട്ട്  ഉള്ളതായി കാണാം. 17,780, 17,920, 18,000, 18,100 എന്നിവിടെ ശക്തമായ പ്രതിബന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കും.

ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ 41,000, 40,640, 40,350, 40,000 എന്നിവിടെ ശക്തമായ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതായി കാണാം.41,400, 41,500, 41,840 എന്നിവിടെ ശക്തമായ പ്രതിബന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കും.

ഇന്ത്യ വിക്സ് 17.4 ആയി കാണപ്പെടുന്നു.

വിദേശ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ (FIIs) 2800 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് ഓഹരികൾ  വാങ്ങിയപ്പോൾ. ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ (DIIs) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്നും 1600 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചു.

ഇന്നലെ അവസാന നിമിഷം നിഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടായ മുന്നേറ്റം നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് പോസിറ്റീവ് സൂചന നൽകുന്നു.

യൂറോപ്യൻ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് 75 ബേസിസ് പോയിന്റായി ഉയർത്തി. ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് കാരണം ആയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും പണപ്പെരുപ്പത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് അനിവാര്യമാണ്.

ബെയറിഷ് എൻഗൽഫിംഗ് കാൻഡിലിന് മുകളിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. 17920, 18000 എന്നിവ ആകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രതിബന്ധം.

ആഗോള വിപണികൾ തണുത്ത പ്രതികരണമാണ് നൽകുന്നത്. എസ്.ജി.എക്സ് നിഫ്റ്റി ഉയർന്ന നിലിയിലാണ്. എന്നാൽ ഏഷ്യൻ വിപണികൾ വീഴുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക.

യുഎസ് സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ മികച്ചതാണെന്ന് കാണാം.

ആഴ്ചയിലെ നിഫ്റ്റിയുടെ ക്ലോസിംഗ് നിർണായകമാണ്. ആഴ്ചയിൽ ബുള്ളിഷാണെന്ന് കാണാം. 

നിഫ്റ്റിയിൽ മുകളിലേക്ക് 17810,  താഴേക്ക് 17710 എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

ലൈവ് മാർക്കറ്റ് വാർത്തകൾക്കും അറിയിപ്പുകൾക്കുമായി മാർക്കറ്റ്ഫീഡ് ആപ്പ് സന്ദർശിക്കുക. ശുഭദിനം.

Post your comment

No comments to display

  Honeykomb by BHIVE,
  19th Main Road,
  HSR Sector 3,
  Karnataka - 560102

  linkedIntwitterinstagramyoutube
  Crafted by Traders 🔥© marketfeed 2023